Ketetapan Kentucky and Virginia - Sejarah

Ketetapan Kentucky and Virginia - Sejarah


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sebagai reaksi terhadap Kisah Alien dan Hasutan, Thomas Jefferson menulis serangkaian resolusi, yang diadopsi oleh badan perundangan Kentucky. Resolusi tersebut menyatakan bahawa, sejak kerajaan persekutuan dibuat oleh negeri-negeri; negeri-negeri mempunyai hak untuk menyatakan undang-undang persekutuan tidak sah. James Madison menulis satu set resolusi yang serupa, yang disahkan oleh badan perundangan Virginia. Resolusi ini menjadi penting dalam perbahasan hak-hak negeri.


Perlembagaan menyerahkan kepada Kongres untuk mewujudkan sistem pengadilan. Ia menyatakan bahawa kekuasaan kehakiman Amerika Serikat akan diberikan pada satu Mahkamah Agung dan di mahkamah-mahkamah rendah seperti yang hendak dibentuk oleh Kongres. Ia kemudian menggambarkan tanggungjawab mahkamah, tetapi untuk operasi itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kongres untuk mengaturnya. Perlembagaan juga sengaja kabur mengenai hubungan antara mahkamah Persekutuan dan mahkamah negeri.

Banyak anggota Kongres memahami pentingnya perundangan untuk mewujudkan * sistem mahkamah Persekutuan. James Monroe menulis kepada sesama Presiden dan Virginian masa depannya, James Madison: "Bahwa RUU untuk merangkul Badan Kehakiman akan menimbulkan lebih banyak kesulitan, saya mengerti, daripada yang lain, kerana akan membentuk eksposisi kekuasaan Pemerintah itu sendiri, dan menunjukkan pada pendapat mereka yang menganjurkannya, sejauh mana ia dapat melaksanakan fungsinya sendiri. Atau mesti bergantung untuk tujuan itu pada bantuan dari negeri-negeri. Apa sahaja pengaturan yang akan dibuat dalam hal ini akan mempunyai jangka masa tertentu, yang menunjukkan kesesuaian peruntukan yang bijak dalam permulaannya. "

Selepas beberapa perbahasan, Kongres menubuhkan Mahkamah Agung dengan satu ketua hakim dan lima hakim bersekutu. Kongres juga menubuhkan tiga belas mahkamah daerah dan tiga gelanggang litar. Dua hakim ditugaskan ke sebuah litar. Aspek yang paling kontroversial dari RUU itu adalah bahagian yang membenarkan "kesalahan" atau banding ke Mahkamah Agung dari pengadilan negeri. Ini memberikan * Mahkamah Agung keunggulan terhadap keputusan mahkamah Negeri. Pada masa ini peruntukan ini ditentang oleh mereka yang melihat kuasa pengadilan untuk menerima rayuan dari Mahkamah Negeri sebagai campur tangan dalam hak negara. Undang-undang Kehakiman mempunyai kesan jangka panjang jauh melebihi apa yang pernah dibayangkan oleh Kongres asal.